بیماری ها

"جناب آقای دکتر زمانی در این ویدئو به این سوال پاسخ میدهد که " آیا تشخیص بیماری های مادرزادی قلب کودکان در دوران جنینی ممکن است ؟

 

جدیدترین مقالات

جدیدترین ویدئو ها