بیماری ها
وجود صدای اضافی در قلب و یا سوفل قلبی موضوعی است که آقای دکتر زمانی فوق تخصص قلب کودکان در این ویدئو در مورد آن توضیخ داده اند:
در این ویدئو به جواب سوال می پردازیم و جناب آقای دکتر زمانی توضیحات کاملی در اینباره در اختیار شما عزیزان قرار میدهند.
در این ویدئو مهمترین ویژگی هایی که یک مرکز قلب تخصصی جنین و کودک باید داشته باشد توسط جناب آقای دکتر زمانی فوق متخصص قلب کودکان بررسی و معرفی میگردند:
یکی از سوال های مهم در مورد زمان انجام اکوکاردیوگرافی قلب جنین است و اینکه در صورت نرمال بودن نتیجه آیا نیاز است پس از تولد مجدد پیگیری و بررسی انجام شود ؟ در ادمه و در ویدئو زیر پزشک متخصص مرکز قلب جنین جناب آقای دکتر زمانی به این…
صفحه1 از4

جدیدترین مقالات

جدیدترین ویدئو ها