پزشکان مرکز

دكتر محمدرضا خليليان

- فوق تخصص قلب كودكان

- داراي بورد فوق تخصصي

- اينترونشنال کاردیولوژیست

- مشاور و سهامدار مرکز

تحصیلات

  • 2014- .......: Assistant professor, Pediatric cardiologist, Department pf pediatrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • 2008-2011: pediatric cardiology, Department Of pediatric cardiology, School Of medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Six month rotation experience in Shaheed Rajaei cardiovascular medical and research center and children’s medical center
  • 2003-2006: pediatrician, Department of pediatric, School of medicine, Shaheed Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
  • 1992-2000: general medicine, School Of medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مراکز درمانی

دكتر محمدرضا خليليان در مراکز درمانی ذیل مشغول به فعالیت می باشند :
بيمارستان مدرس
...
بيمارستان عرفان
...
بيمارستان مفيد
...
مركز قلب جنين وكودك اميد
مشاور و سهامدار مرکز
 

 

پزشکان مجرب مرکز قلب