پزشکان مرکز

دکتر حسن زماني

- فوق تخصص قلب كودكان

- داراي بورد فوق تخصص

- اينترونشنال کاردیولوژیست

تخصصص ها

تحصیلات و مدارک :
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...

مراکز درمانی

دکتر حسن زمانی در مراکز درمانی ذیل مشغول به فعالیت می باشند :
مركز قلب جنين و كودك اميد
سعادت آباد ، ميدان فرهنگ
بيمارستان عرفان نيايش
 خیابان جنت آباد ،شاهين شمالى
بيمارستان مدرس
سعادت آباد

پزشکان مجرب مرکز قلب