مقالات

1- والدینی که به دلایل مختلف از سالم نبودن قلب جنین مادر باردار بسیار نگران و آشفته می باشند، با انجام اکو (که هیچ ضرری برای جنیین و مادر ندارد ) در صورت نرمال بودن آسوده خاطر میشوند...

جدیدترین مقالات

جدیدترین ویدئو ها

متخصصین مرکز قلب